Sortiment

Obchodní podmínky

Provozovatel

Název společnosti:  UTECH s.r.o.
Ulice a číslo popisné: Náchodská 2548/77
Město a PSČ: 193 00 Praha 9
IČ: 26132842
DIČ: CZ26132842
Odpovědná osoba: Jitka Slaninová

Registrace

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě UTECH s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním informačních e-mailů z internetového obchodu firmy, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." Objednávky nelze uskutečnit bez registrace. Registraci lze provést pouze pro právnické nebo fyzické podnikající osoby.

Ceny

Ceny jsou uváděny bez DPH a kupující se objednáním zavazuje uhradit prodávajícímu výši DPH dle platných úředpisů v okamžiku dodání.

Kupní smlouva

Kupní smlouva se uzavírá podle Obchodního zákoníku. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem.  Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 3 hodin od objednání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Přeprava

Objednané zboží je možné vyzvednout osobně bez dalších poplatků. Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou PPL, paletovou přepravou PPL Sprint, případně autem dodavatele. Přepravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle celkové váhy objedaného zboží dle platného ceníku přepravného. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání.

Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datumem převzetí zboží kupujícím. Na zboží poskytujeme záruční dobu 6 měsíců. Delší záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. 

Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Reklamační řád

Vada na zakoupeném výrobku musí být dodavateli oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu do 3 dnů po zjištění závady s uvedením datumu dodání a čísla dokladu. Pokud se jedná o množstevní rozdíl kupující může požadovat vrácení peněz za nedodané výrobky. Toto musí oznámit v okamžiku uplatnění reklamace. V případě vady na dodaném výrobku prodávající navrhne způsob výměny nebo vrácení výrobku do 3 dnů od přijetí reklamace a do 30 dnů od uplatnění zajistí opravu, případně provede výměnu vadného zboží.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 17.9.2013 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.