Sortiment

Ochrana osobních údajů

  1. Potvrzením registrace Zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků společnost Utech s.r.o. nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednávky.
  4. Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany dodavatele mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.